Burgerschap / Citizenship

Burgerschap en dan liefst de 'actieve' variant kent vele soorten en maten. In het algemeen gaat het bij dit speerpunten om het identificeren van succesvolle vormen en fiasco's bij het burgers laten (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor 'de publieke zaak'. Burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en diens institutionele omgeving waarbij de burgers en de instituties zowel zenders als ontvangers kunnen zijn met diverse instrumenten tot hun beschikking. In dit speerpunt worden verschillende cases en studies gepresenteerd uit Nederland en in Europees verband.

Gelijke naleving van de wet?

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek
Politiek, Europa, Europese verkiezingen, gender, vrouwen, seksueel geweld, huiselijk geweld, gelijke lonen, beloning, discriminatie, landbouw, banken, wetgeving, burgerschap, VVD, Groen-Links, D66, PVV, CDA, SGP, CU, SP, PvdA

 

Theorieën

Grondwet.

Artikel 1 van de grondwet geeft aan dat iedereen, ongeacht sekse, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of leeftijd, gelijk behandeld dient te worden. In de praktijk blijkt echter dat het informele en formele burgerschap geen gelijkheid biedt aan alle burgers.

De politiek is een van de instituties die rechtstreeks invloed heeft op het burgerschap. Naar aanleiding van berichten in de media dat bijna de helft van de vrouwen slachtoffer is  van geweld en de politieke stilte die hierop volgde, heeft Niraï Melis onderzoek gedaan naar enkele onderwerpen die invloed hebben op het burgerschap, participatie en veiligheid van vrouwen.

Tijdens dit onderzoek zijn alle beschikbare Europese Verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen die nu zetels hebben in het Europees Parlement geanalyseerd. Onderzocht is hoe populair de onderwerpen seksueel geweld, huiselijk geweld, gelijke beloning, discriminatie en vrouwen zijn binnen de politieke programma’s.Presentatie Powerpoint
Pers-/Nieuwsbericht
 

Auteur: Dit thema wordt vanaf eind 2013 beheerd door onderzoeksvrijwilliger

Niraï Melis