Democratie / Democracy

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk waarbij iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (EVRM) en niemand méér recht dan een ander heeft om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van deze theorie in de politieke praktijk kent veel uitdagingen. In dit speerpunt komen thema's als vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat aan bod en gaan we in op de vraag of West-Europa als toonbeeld van liberale democratieën geldt en hoe succesvol de huidige democratieën (kunnen) zijn.

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledige Presentatie

Prinsjesnacht, Stichting Burger, Café Politiek, achtste verjaardag, 15 september, Paul Cliteur, Mat Herben, Burgerprijs 2014, Hoofdsponsor, Gastsprekers.NL, Nutshuis

Op deze ‘Prinsjesnacht’, de derde maandagavond in september, vierde Stichting Burger haar achtste verjaardag. Aan de hand van enkele hoofdthema’s voerden wij op deze avond van 15 september, voorafgaand aan Prinsjesdag, in informele sfeer discussie in debat. Deze avond spraken Paul Cliteur en Mat Herben en gingen zij met de bezoekers in discussie. De Burgerprijs 2014 werd uitgereikt aan Prof. dr. Paul Cliteur en Archibald van Willigenburg en Stefano Navarro ontvingen de Vrijwilligersprijs en de Scriptieprijs. Hoofdsponsor:

Prinsjesnacht 2014 organiseerde Stichting Burger dit jaar met hulp van de hoofdsponsor Gastsprekers.NL.
Stichting Burger kent u onder meer van Café Politiek en Stichting Burger (Platinum). Prinsjesnacht 2014 vond maandagavond 14 september plaats in Het Nutshuis te Den Haag, een voormalig bankgebouw op loopafstand van het Binnenhof.
Bijeenkomst: Prinsjesnacht 2014 vond plaats in de Filmkluis, Nutshuis Den Haag
Burgerprijs 2014:
Paul Cliteur

 


Add this to your website