Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.


Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, worden bij Stichting Burger de Burgerprijs , de Scriptieprijs en de Vrijwilligersprijs uitgereikt.

De Burgerprijs is op maandagavond 15 september 2014 uitgereikt aan niemand minder dan Paul Cliteur, onder meer omdat Cliteur als een van de weinigen op hoogstaand niveau het evenzo uitdagende als brede palet bestrijkt op het juridisch, cultuurhistorisch, filosofisch en ethisch gebied, dat we in Paul iemand (h)erkennen die hoog geacht wordt als voorvechter en ‘bewaker’ van de Verlichtingswaarden zoals de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, het recht op zelfbeschikking en de gelijkwaardigheid van elke mens en omdat het begrip Burgerschap, de vrije mens die durft te denken, centraal staat bij Paul Cliteur.

 

Voorgaande jaren viel deze eer te beurt aan politici en bestuurders zoals Pam Evenhuis, Arnold Heertje, René van der Linden, Hero Brinkman, Frans Timmermans en Frits Huffnagel.

Dit jaar werd als favoriete vrijwilliger Archibald van Willigenburg geroemd en ontving hij de Vrijwilligersprijs. Stefano Navarro ontving de Scriptieprijs.

Voor meer (beeld)materialen van deze 8e editie verwijzen wij u naar onze Fotodatabase.

Bron: www.prinsjesnacht.nl


Add this to your website