Burgerschap / Citizenship

Burgerschap en dan liefst de 'actieve' variant kent vele soorten en maten. In het algemeen gaat het bij dit speerpunten om het identificeren van succesvolle vormen en fiasco's bij het burgers laten (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor 'de publieke zaak'. Burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en diens institutionele omgeving waarbij de burgers en de instituties zowel zenders als ontvangers kunnen zijn met diverse instrumenten tot hun beschikking. In dit speerpunt worden verschillende cases en studies gepresenteerd uit Nederland en in Europees verband.

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Media, landelijke kranten, beeldvorming, mannen, vrouwen, gender, discriminatie, foto’s, publiceren, Europese kranten, huidskleur, autochtoon, allochtoon, uitsluiting, werk, privé, emoties, publieke ruimten, sport, bloot

Theorieën

Beeldvorming in landelijke kranten

Eén van de pijlers van gelijk burgerschap tussen mannen en vrouwen is gelijke beeldvorming.  Mannen en vrouwen worden bij gelijk burgerschap met dezelfde rolpatronen in de media weergegeven, op ongeveer dezelfde wijze. Ook is er ruimte voor genderspecifieke informatie, zowel voor mannen en vrouwen. Beeldvorming vindt onder andere plaats door de media, zoals landelijke kranten.   

Waarom is gelijke beeldvorming belangrijk?

De landelijke kranten hebben, naast het brengen van nieuws, ook de taak om de politiek te informeren. De populistische politiek reageert veelal op wat er in de media speelt. Ongelijke beeldvorming betekent dat de politiek voornamelijk reageert op de issues die spelen door de groep die dominant wordt weergegeven in kranten. De minder aanwezige groep krijgt hierdoor te weinig politieke aandacht. Dit ondermijnt het burgerschap van deze groep.

Onderzoek

Dit onderzoek is gedaan aan de hand van foto’s die in verschillende Nederlandse landelijke dagbladen zijn gepubliceerd. Belangrijke nieuwsartikelen worden vaak weergegeven met foto’s, dus op de foto’s kan worden gezien wie het nieuws maakt, en veelal, wat het nieuws is. De foto’s waar alleen mannen op staan en de foto’s waar alleen vrouwen op staan zijn met elkaar vergeleken. Er is onder andere onderzocht hoe vaak deze foto’s voorkomen, of ze op het werk, in privésituatie of tijdens sport zijn genomen en hoe de gefotografeerde op de foto staat.  Ook is er gekeken hoe de verhouding allochtoon/autochtoon op foto’s is.

 

Auteur: Dit thema wordt vanaf augustus 2014 beheerd door onderzoeksvrijwilliger
Niraï Melis MSc


 


Add this to your website