Organisatie

Stichting Burger is op 1 september 2006 opgericht te ‘s-Gravenhage.

Doelstelling De stichting strekt zich ten doel: het versterken van de cohesie in onze samenleving door een bijdrage te leveren aan het informeren en interesseren van burgers, van alle nationaliteiten en hun respectievelijke cultuur, religie en achtergrond, en het stimuleren van hun participatie, in het uitwisselen van de verschillende opvattingen op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied, dit alles in de breedste zin des woords.

Hoe? De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:   
a. het organiseren en verlenen van steun aan bijeenkomsten die bovenstaande doelstelling onderschrijven;
b. het verlenen van steun aan burgers en organisaties in de samenleving die een soortgelijk doel hebben;
c. het verlenen van steun aan organisaties die in betrekking staan tot het staatkundig beleid en tot de organisatie van het staatkundig leven, en 
d. het verlenen van steun aan organisaties en personen in de samenleving die zich bezig houden met activiteiten tot Nut van het Algemene.


Bestuur


Raad van Advies


Mutaties 

 


Add this to your website